Her er aktiviteterne listet og plottet ind på et kort. Zoom ind og ud på kortet og klik på nålene, så vises navn og link. Gå tæt på, for nogle adresser huser flere aktiviteter. Brug linket til at finde yderligere oplysninger, bl.a. kontaktinformation og adresse.

Rådgivning Modtagelse af nye flygtninge Sprogtræning, lektiehjælp og vejledning for voksne Café, åbent hus, sociale aktiviteter Bisidder, hverdagsrådgivning, medborgerhjælper Cykelkursus Fritidsaktiviteter Lektiehjælp for børn/unge Andet
Rådgivning
Navn Beskrivelse Link
Rådgivning fra uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer.

I rådgivningen kan man få besvaret spørgsmål om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og lov om aktiv socialpolitik, forskellige juridiske spørgsmål, psyko-sociale forhold, behandlingsmuligheder m.v.

Man kan også få hjælp til at forstå breve fra myndigheder m.m.

Rådgivningen er bemandet med frivillige, der er uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.

Modtagelse af nye flygtninge
Navn Beskrivelse Link
Guidede ture i Aarhus

Mød Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Dansk Flygtningehjælp, hvor frivillige afholder guidede ture for klasser fra Lærdansk i Aarhus.

Turene varer ca. to timer og afholdes en gang om måneden og har et tema for hver gang - f.eks. ligestilling, sundhed, sport og fritid, frivillighed. På turene mødes gruppen og de frivillige guider et sted i byen og besøger institutioner eller steder, som er relevante for temaet. Her fortæller en repræsentant om stedet og hvad man kan/hvilken betydning, det har. De frivillige guider hjælper til, taler med deltagerne og faciliterer snak om temaet.

Sprogtræning, lektiehjælp og vejledning for voksne
Navn Beskrivelse Link
Lektiehjælp til unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk

Café Kloden er et tilbud til unge og voksne der har en anden kulturel og sproglig baggrund end dansk.

Der er mulighed for at få hjælp til lektier og opgaver i dansk, matematik, engelsk og meget andet. Man kan også få hjælp til at læse aviser eller til at skrive breve og ansøgninger.

Vi lægger vægt på god tid til den enkelte bruger, ligesom vi prioriterer det sociale højt, så både brugere og frivillige føler sig som en del af et fællesskab.

Hjælp til jobsøgning og råd om uddannelse
En lektie- og samtalecafé for kvinder og unge piger.

Aktiviteteten er på pause fra 1. maj-20. august 2018 pga ny organisering af bydelsmødre og ny helhedsplan.

QHuset arrangerer forskellige aktiviteter for kvinder, såsom workshops om kvindefortællinger, hjælp til NemID og diverse oplæg om eksempelvis det danske sundhedsvæsen og forebyggende radikalisering.

Dansk sprogtræning til Lærdansk Aarhus’ kursister

Taldansk café er et projekt lanceret af Frivillignet i samarbejde med Lærdansk og er en samtalecafé, der tilbyder dansk sprogtræning til Lærdansk Aarhus’ kursister og andre, der gerne vil øve sig i at tale dansk.

Vi hjælper en meget bred vifte af mennesker, der alle har det til fælles, at de gerne vil være bedre til at tale dansk og gerne vil vide mere om den danske kultur og det danske samfund.

Ikke-professionel hverdagstolkning

Mange frivillige oplever, at de særligt i de første møder med den nye medborger, hvor relationen eller frivilligopgaven skal formidles og forventninger afstemmes, at de behøver en hverdagstolk.

Hverdagstolken skal være kommunikationsled mellem den frivillige og den nye medborger.

En hverdagstolk må ikke forveksles med en professionel tolk.

Tabadul

Tabadul er en gruppe, hvor arabisktalende flygtninge og arabisk-studerende, eller andre arabisk-lærende, har mulighed for at udveksle sprog samt etablere kontakter gennem kulturelle aktiviteter.

Café, åbent hus, sociale aktiviteter
Navn Beskrivelse Link
Café i et af fælleskøkkenerne i Egå

Vi er en gruppe frivillige, der arbejder for at de nye beboere med flygtningebaggrund, som er kommet til Egå, kommer til at føle sig velkomne her.

Det gør vi først og fremmest ved at holde café i et af fælleskøkkenerne, hvor de bor.

Café Malling

Vi er en gruppe frivillige, der arbejder for at de nye beboere med flygtningebaggrund, som er kommet til Malling, kommer til at føle sig velkomne her.

Bisidder, hverdagsrådgivning, medborgerhjælper
Navn Beskrivelse Link
Her kan man få hjælp til at forstå breve fra kommunen, bestille rejsekort, oprette NEM-ID, udfylde ansøgningsskemaer, søge tilskud, forlænge opholdstilladelse med mere.
Cykelkursus
Navn Beskrivelse Link
Cykelkursus for kvinder.

Hvis ikke man selv har en cykel, har vi både cykler og cykelhjelme til rådighed i cykelkælderen.

Holdet er for alle kvinder (evt. mænd, hvis dette efterspørges), som godt kunne tænke sig at lære, eller blive bedre til at cykle. Man er velkommen til at tage børn med, så sørger en af vores frivillige for leg og pasning, mens der cykles.

Vi starter helt fra bunden med at blive tryg ved cyklen, og langsomt lærer den enkelte kursist at få balance, starte og stoppe. Efterhånden tager vi på cykelture i parken, og senere i trafikken. I forbindelse hermed, snakker vi også om trafikregler.

Desuden er der altid tid til en tepause, med snak, grin og hygge på tværs af kulturer og aldre.

Fritidsaktiviteter
Navn Beskrivelse Link
Sportskammerat

Sportskammerat er et tilbud for unge flygtninge, som gerne vil se basket-, fodbold- og håndboldkampe i selskab med andre unge. Den enkelte bliver matchet 1:1 med unge frivillige, men kampene ses i grupper.

Lektiehjælp for børn/unge
Navn Beskrivelse Link
Lektiehjælp til børn og unge

For elever på alle klassetrin på Søndervangsskolen.

Vi hjælper børn og unge med lektier

Et tilbud om at få hjælp til at lave lektier – ikke et tilbud om at få lavet sine lektier af os. Målgruppen er 4. klasse til 3. G, men både yngre og ældre får hjælp, hvis vi kan.

I lektiecaféen hjælper vi gerne alle og håber, at der udover gruppen af to-sprogede også kommer etniske danskere, så vi lærer hinanden at kende.

Lektiestøtte til tosprogede børn og unge

Vi giver hjælp til tosprogede børn og unge, der har brug for støtte til lektier. De fleste af brugerne går i folkeskolen. Hjælpen bygger på gensidig respekt.

Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv. Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiestøtte til børn, unge og voksne

De fleste af brugerne går i folkeskolen, HF eller gymnasiet - og ind imellem er der nogle, der er i gang med f.eks. SOSU- eller pædagoguddannelsen. De fleste af brugerne er tosprogede.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiehjælp til børn og unge

Tilbuddet er åbent for alle børn og unge i folkeskolen, der medbringer lektier, lærebøger og et ønske om lektiehjælp.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektier, quizzer og lege

I Lektiecaféen i Trige bliver der selvfølgelig lavet lektier og opgaver, ligesom vi quizzer i ord og tal. Herudover har vi fokus på det sociale element med faste legepauser, hvor de frivillige er med i legene.

Lektiecaféen er for alle børn fra Trige og omegn, og særligt 0.-5. årgang benytter sig af det. Lektiecaféen er et ekstra tilbud i forhold til den lokale skoles studietid, og derfor er lektiehjælp såvel som fællesskab og leg højt prioriteret.

Vi har Wi-Fi.

Lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund

Lektiehjælpen Tusindfryd er en forening af frivillige i Gellerupplanen, Brabrand, der samarbejder med Dansk Flygtningehjælp. Vi tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Alle er velkomne i lektiehjælpen - både børn og voksne. Det er gratis, og du bestemmer selv, hvor ofte du vil benytte tilbuddet.

Andet
Navn Beskrivelse Link
Har du lyst til at læse bøger sammen med børn i alderen 2-5 år?

Som frivillig læser du 1 gang om ugen sammen med børn i en daginstitution i Tilst. Børnene er i opdelt i mindre grupper efter alder.

Oplæsningen er med til at styrke børnenes sprogforståelse og kan give dem et åndehul i en stille stund sammen med en voksen.

Der arbejdes med dialogisk læsning i tæt samarbejde med sprogvejlederen i dagtilbuddet og det øvrige personale.

Hjælp til programmer som bruges på skolen, kontakt til det offentlige og meget andet

I IT-caféen kan du få hjælp til programmer som bruges på skolen, kontakt til det offentlige og meget andet. Har du problemer med NemID, Digital post, registrering af flytning, E-boks eller Google Apps, er det IT-caféen, som du skal have fat i.

Du kan få hjælp på mange andre sprog end dansk og engelsk.

Netværksfamilier/personer til flygtninge

En-til-en støtte.

Du kan hjælpe en flygtning eller en flygtningefamilie med praktisk hjælp til deres nye liv i Aarhus. Hjælpen kan være at mødes for at tale dansk og/eller hjælp til praktiske ting i hjemmet og en introduktion til byen. Hvor køber man fx ind og hvordan bruger man nemID?

Ajourført 2018-11-12