Om DRC Frivilliggruppen Aarhus

DRC Frivilliggruppen Aarhus (DRC Frivillig Aarhus) er en paraplyforening for en række frivilligaktiviteter i Aarhus drevet som en del af DRC Dansk Flygtningehjælp. DRC Frivillig Aarhus arbejder bl.a. for at fremme integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere i lokalsamfundet ved at støtte og igangsætte aktiviteter og projekter.

DRC Frivillig Aarhus holder officielt til på Sønder Allé 33 (lige over for Aarhus Rutebilstation), men vores aktiviteter er spredt over hele Aarhus. Vi er en frivillig forening, som arbejder målrettet på at gøre en indsats i det aarhusianske lokalsamfund. Det gør vi gennem 20 forskellige aktiviteter og med hjælp fra over 400 frivillige - og vi er konstant i udvikling.

Vores aktiviteter spænder bredt fra lektiehjælp og samtaletræning til rådgivning og cykelkursus og meget mere. DRC Frivillig Aarhus' mission er at kunne yde frivillig hjælp, hvor der er brug for det, og at sikre flygtninge og indvandrere et værdigt liv ved at beskytte deres rettigheder og styrke deres fremtidsmuligheder.

Vi samarbejder bl.a. med kommunen, den kommunale sprogskole og andre foreninger i Aarhus om flere af vores aktiviteter. Vi tror på, at vi sammen kan hjælpe flere og hjælpe bedre.

Den daglige drift

Den daglige drift og udviklingen af DRC Frivillig Aarhus varetages af en demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsen i Aarhus består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen er på valg hvert år. Det er kun medlemmer af DRC Frivilliggruppen Aarhus, der kan stemme til bestyrelsesvalg.

DRC Frivillig Aarhus er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i DRC FrivilligForum, som er et forum, hvor frivillige, ledelsen i DRC Frivillig og udvalgte medarbejdere mødes 2-3 gange om året for at diskutere aktuelle emner og problemstillinger for flygtninge og frivillignetværkets indsats.

Indtægter

DRC Frivillig Aarhus har ikke nogle indtægter. Til gengæld søger foreningen om §18-midler ved kommunen efter behov.

Årsberetning

DRC Frivillig Aarhus samler en gang om året op på det forgangne kalenderår. Vi opsummerer vores arbejde og fokusområder i en bestyrelsesberetning, som udkommer i forbindelse med den årlige generalforsamling, der typisk finder sted i 2. kvartal.

Vedtægter

Frivilliggruppens vedtægter findes i denne PDF-fil.