Aktiviteter

Her er aktiviteterne listet og plottet ind på et kort. Zoom ind og ud på kortet og klik på nålene, så vises navn og link. Gå tæt på (eller brug 'Vis på kort'-knappen), for nogle adresser huser flere aktiviteter. Online-aktiviteter er placeret i Aarhus-bugten. Brug linket til at finde yderligere oplysninger, bl.a. kontaktinformation og adresse.

kortnålRådgivning kortnålSprogtræning, lektiehjælp og vejledning for voksne kortnålBisidder, hverdagsrådgivning, medborgerhjælper kortnålLektiehjælp for børn/unge kortnålAndet
kortnålRådgivning
NavnBeskrivelseLink
Rådgivning fra uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer.

I rådgivningen kan man få besvaret spørgsmål om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og lov om aktiv socialpolitik, forskellige juridiske spørgsmål, psyko-sociale forhold, behandlingsmuligheder m.v.

Man kan også få hjælp til at forstå breve fra myndigheder m.m.

Rådgivningen er bemandet med frivillige, der er uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.

kortnålSprogtræning, lektiehjælp og vejledning for voksne
NavnBeskrivelseLink
Samtalecafé

Aktiviteten er et samarbejde mellem DRC – Dansk Flygtningehjælps frivilligegruppe i Aarhus, foreningen ”Leg og Lær” (Seniornetværket), Aarhus Kommune og DGI Østjylland. Den er rettet mod ældre somaliske mænd, der ønsker at blive bedre til dansk for dermed at kunne begå sig (endnu) bedre i det danske samfund.

Samtalecaféen starter torsdag d. 22. februar kl. 15 – 17 og vil have åbent om torsdagen fremover. Det foregår i FrydenlundHuset, Høgevej 25b, lokale j.

Formen vil være den uformelle samtale mellem dansktalende frivillige og de somaliske deltagere. Der vil være tilknyttet en somalisk mentor, som også kan fungere som tolk, når det er nødvendigt.

Sprogtræning etc.

I caféen er der to grupperinger. Den ene gruppe – mest kvinder - kommer for at tale dansk med andre, etnisk danske såvel som kvinder med et andet modersmål end dansk. Vi benytter os bl.a. af billedordbøger på forskellige sprog men taler ellers om, hvad der nu lige falder os ind. Den anden gruppe har brug for lektiehjælp. De går typisk i sprogskole, på VUC eller på Social- og sundhedsuddannelsen.

Sprog og samtale

Sproghjælpen Aarhus tilbyder 1-1 sproghjælp til alle nydanskere, som gerne vil blive bedre til at snakke dansk. Hos os får den enkelte mulighed for at øve hverdagssamtale på dansk, med en fast frivillig. Vi tilbyder forløb på minimum 3 måneder, hvor man typisk mødes på et bibliotek en times tid, en gang om ugen.

Sprogtræning etc.

Tal-dansk-café er et tilbud om at tale dansk i uformelle rammer. Det er ønsket at skabe ”et rum”, hvor man kan øve sig i dansk og samtidigt have et socialt fællesskab.

Der er et ønske om, at mobiltelefonerne er på lydløs samt at der kun tales dansk medmindre der skal oversættes og forklares et nyt ord eller begreb - og så skal det være tilladt at blive rettet på.

Vi snakker om alt mellem himmel og jord: fra det helt nære til store begivenheder ude i verden - og vi bruger tavlen flittigt, så ord og begreber kommer ind gennem såvel øje som øre

Studiecafé

Studiecaféen har til formål at støtte beboere i Søndervangen, Kjærslund og Rosenhøj, der er over 24 år med deres studier gennem hjælp til lektier samt eksamenstræning. Det drejer sig primært om studerende på FVU, AVU, HF, Sosuhjælper eller andet. Cafeen drives i samarbejde med den boligsociale indsats i Viby Syd.

Taldansk Café, Frydenlundskolen

Mange flygtninge og familiesammenførte har glæde af at træne deres danske sprog sammen med de frivillige i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Det er vigtigt at lære dansk. Jo mere dansk, man behersker, des bedre forudsætninger har man for at blive en del af det danske samfund: få netværk, venner, arbejde og være aktiv i samfunds- og foreningsliv. Derudover er flygtninge og indvandreres danskkundskaber og deltagelse i danskundervisningen afgørende for de rettigheder, de har i Danmark.

TalDansk café, Carl Blochs Gade

Frivillige tilbyder at træne det danske sprog gennem samtale, sang og spil.

Talengelsk Cafe, Carl Blochs Gade 30

Frvillige engelsk lærere der kan komme både fra Ukraine, englesk-sprogende lande og Danmark, underviser de ukrainske flygtninge i engelsk. Der er både begyndere og de øvede i holdet.

Taldansk Café - Aarhus

Taldansk café er en samtalecafé, der tilbyder dansk sprogtræning til CLAVIS' kursister og andre, der gerne vil øve sig i at tale dansk.

Vi hjælper en meget bred vifte af mennesker, der alle har det til fælles, at de gerne vil være bedre til at tale dansk og gerne vil vide mere om den danske kultur og det danske samfund.

Det er op til den enkelte kursist at melde ud, hvilke behov han/hun har. Det kan være alt fra hjælp til at forstå nogle danske udtryk og traditioner til øvelse i udtale. I Taldansk café handler det om at hygge sig, have det sjovt og selvfølgelig at tale dansk!

Samtalecafé

Udover at kunne styrke sproglige færdigheder, vil Samtalecaféen også fungere som et socialt samlingssted hvor netværk og erfaringsudveksling kan styrkes beboerne i mellem.

Den primære målgruppe for Samtalecaféen er voksne beboere der ønsker at tale, øve og bruge det danske sprog. En sekundær målgruppe er beboere der måske behersker det danske sprog godt, men som gerne vil være del af et fællesskab omkring brugen af dansk.

Frydenlund Fælleshus danner rammen for et levende lokalmiljø, hvor der er fokus på fællesskab og det gode naboskab i Frydenlund.

Sprog og samtale

En gruppe for kvinder som mødes hver mandag, med det det formål at blive bedre til at snakke dansk. Niveauet er meget forskelligt, men her er støtte, tålmodighed og plads til alle. Vi taler om mange forskellige emner, som vi finder relevante, tager måske en tur ud i det blå eller går i køkkenet, for at variere vores måde at snakke sammen på.

Online sproghjælp til voksne

Dansk Flygtningehjælp tilbyder sprogtræning for voksne, der er i gang med at lære det danske sprog. Vi tilbyder hjælpen til alle i hele landet gennem vores Facebook-side.

Bliv medlem af siden hvis: * Du skal til eksamen og gerne vil øve dansk * Er i gang med en danskuddannelse * Har svært ved det danske sprog * Har læse- eller staveproblemer * Ikke kan forstå grammatik * Ønsker at blive bedre til dansk

kortnålBisidder, hverdagsrådgivning, medborgerhjælper
NavnBeskrivelseLink
Hverdagsrådgivning

Både nyankomne flygtninge og flygtninge med flere års ophold kan opleve små og store udfordringer i mødet med de danske myndigheder og systemer. Systemerne kan virke tunge og bureaukratiske i forhold til den enkeltes situation, og hjælp fra en frivillig hverdagsrådgiver er en virkelig god håndsrækning.

En frivillig hverdagsrådgivere kan hjælpe med at finde ud af, hvad der står i brevet fra kommunen, eller hvordan man logger ind med NemID og betaler regninger. Når man endnu ikke er særlig god til dansk, kan det være svært og energikrævende at skulle navigere i en helt ny hverdag i Danmark. Her kan vores hverdagsrådgivninger give en hånd med de mange småting, der kan drille i en ny hverdag.

Den frivillige hjælper flygtninge og familiesammenførte med at forstå budskaber, søge svar på spørgsmål, og samtidig støtte den enkelte i at få det bedste ud af de handlemuligheder, der er til stede i en given situation.

Hverdagsrådgivning

Både nyankomne flygtninge og flygtninge med flere års ophold kan opleve små og store udfordringer i mødet med de danske myndigheder og systemer. Systemerne kan virke tunge og bureaukratiske i forhold til den enkeltes situation, og hjælp fra en frivillig hverdagsrådgiver er en virkelig god håndsrækning.

En frivillig hverdagsrådgiver kan hjælpe med at finde ud af, hvad der står i brevet fra kommunen, eller hvordan man logger ind med NemID og betaler regninger. Når man endnu ikke er særlig god til dansk, kan det være svært og energikrævende at skulle navigere i en helt ny hverdag i Danmark. Her kan vores hverdagsrådgivninger give en hånd med de mange småting, der kan drille i en ny hverdag.

Den frivillige hjælper flygtninge og familiesammenførte med at forstå budskaber, søge svar på spørgsmål, og samtidig støtte den enkelte i at få det bedste ud af de handlemuligheder, der er til stede i en given situation.

kortnålLektiehjælp for børn/unge
NavnBeskrivelseLink
Lektiehjælp.

Målgruppen er børn, som har brug for hjælp med læsning og matematik samt unge som har brug for hjælp til opgaver i både udskoling og nogle gange gymnasium.

Der er også nogle voksne forældre, der gerne vil have hjælp til lektier på uddannelser, de er i gang med. Mange af dem som søger hjælp med lektier kommer fra store familier, og mange kommer fra familier hvor de taler andre sprog end dansk hjemme.

Lektiestøtte til tosprogede børn og unge

Vi giver hjælp til tosprogede børn og unge, der har brug for støtte til lektier. De fleste af brugerne går i folkeskolen. Hjælpen bygger på gensidig respekt.

Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv. Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiehjælp

Vi giver hjælp til børn, unge og voksne, der har brug for støtte til lektier. De fleste af brugerne går i folkeskolen, HF eller gymnasiet - og ind imellem er der nogle, der er i gang med f.eks. SOSU- eller pædagoguddannelsen. De fleste af brugerne er tosprogede.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiehjælp

Tilbuddet er åbent for alle børn og unge i folkeskolen, der medbringer lektier, lærebøger og et ønske om lektiehjælp.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Vi hjælper børn og unge med lektier

Et tilbud om at få hjælp til at lave lektier – ikke et tilbud om at få lavet sine lektier af os. Målgruppen er 4. klasse til 3. G, men både yngre og ældre får hjælp, hvis vi kan.

I lektiecaféen hjælper vi gerne alle og håber, at der udover gruppen af to-sprogede også kommer etniske danskere, så vi lærer hinanden at kende.

Lektiecafé

Dansk Flygtningehjælp og AL2boligs boligsociale indsats i Åbyhøj driver i fællesskab lektiehjælp i Åbyhøj.

Lektiecafé

Vi tilbyder hjælp til børn og unge, der ikke har mulighed for at få hjælp til skolearbejdet fra deres forældre eller netværk. Tilbuddet er som udgangspunkt for folkeskoleelever, 0.-10. klasse, der har brug for støtte til lektier. Der lægges vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi skal også have det rart, hyggeligt og Sjovt sammen.

Lektiehjælp

I Lektiecaféen i Trige bliver der selvfølgelig lavet lektier og opgaver, ligesom vi quizzer i ord og tal. Herudover har vi fokus på det sociale element med faste legepauser, hvor de frivillige er med i legene.

Lektiecaféen er for alle børn fra Trige og omegn, og særligt 1.- 6. årgang benytter sig af det. Lektiecaféen er et ekstra tilbud i forhold til den lokale skoles studietid, og derfor er lektiehjælp såvel som fællesskab og leg højt prioriteret.

Vi har Wi-Fi.

Lektiehjælp og samtaletræning

Lektiehjælpen Tusindfryd er en forening af frivillige i Gellerupplanen, Brabrand, der samarbejder med Dansk Flygtningehjælp. Vi tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Alle er velkomne i lektiehjælpen - både børn og voksne. Det er gratis, og du bestemmer selv, hvor ofte du vil benytte tilbuddet.

Online lektiehjælp til børn, unge og voksne med flygtningebaggrund

På vores Facebook side kan du få lektiehjælp hjemmefra. Vi tilbyder lektiehjælp til børn i folkeskolen, unge på gymnasiet og studerende på videregående uddannelser. Vi har over 50 dygtige frivillige, som står klar til at hjælpe dig med dine lektier/opgaver.

Bliv medlem af siden hvis: * Du er bagud i et fag * Skal øve dig til eksamen * Har læse- eller staveproblemer * Ikke kan forstå grammatik * Gerne vil have hjælp til lektier/opgaver

kortnålAndet
NavnBeskrivelseLink
Netværksfamilier/personer til flygtninge

En-til-en støtte.

Du kan hjælpe en flygtning eller en flygtningefamilie med praktisk hjælp til deres nye liv i Aarhus. Hjælpen kan være at mødes for at tale dansk og/eller hjælp til praktiske ting i hjemmet og en introduktion til byen. Hvor køber man fx ind og hvordan bruger man nemID?

Ajourført 2023-12-19