Her er aktiviteterne listet og plottet ind på et kort. Zoom ind og ud på kortet og klik på nålene, så vises navn og link. Gå tæt på, for nogle adresser huser flere aktiviteter. Online-aktiviteter er placeret i Aarhus-bugten. Brug linket til at finde yderligere oplysninger, bl.a. kontaktinformation og adresse.

Rådgivning Modtagelse af nye flygtninge Sprogtræning, lektiehjælp og vejledning for voksne Café, åbent hus, sociale aktiviteter Bisidder, hverdagsrådgivning, medborgerhjælper Cykelkursus Lektiehjælp for børn/unge Andet
Rådgivning
Navn Beskrivelse Link
Rådgivning fra uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer.

I rådgivningen kan man få besvaret spørgsmål om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og lov om aktiv socialpolitik, forskellige juridiske spørgsmål, psyko-sociale forhold, behandlingsmuligheder m.v.

Man kan også få hjælp til at forstå breve fra myndigheder m.m.

Rådgivningen er bemandet med frivillige, der er uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.

Hverdagsrådgivning online

(Brug link til Facebook)

Modtagelse af nye flygtninge
Navn Beskrivelse Link
Guidede ture i Aarhus

Mød Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Dansk Flygtningehjælp, hvor frivillige afholder guidede ture for klasser fra Lærdansk i Aarhus.

Turene varer ca. to timer og afholdes en gang om måneden og har et tema for hver gang - f.eks. ligestilling, sundhed, sport og fritid, frivillighed. På turene mødes gruppen og de frivillige guider et sted i byen og besøger institutioner eller steder, som er relevante for temaet. Her fortæller en repræsentant om stedet og hvad man kan/hvilken betydning, det har. De frivillige guider hjælper til, taler med deltagerne og faciliterer snak om temaet.

Sprogtræning, lektiehjælp og vejledning for voksne
Navn Beskrivelse Link
Sprogtræning etc.

Vores rolle som frivilliggruppe er at tilbyde hjælp til sprogtræning, idet mange især kvinder i området har svært ved at føre en samtale på dansk. Vi har materialer som letlæselige bøger, billeder og gratisavis, men ofte er det nok blot at føre en simpel samtale, hvor man naturligt kommer omkring vanskelige og udfordrende områder af det danske sprog. Vi tilbyder også lektiehjælp til voksne.

Sprogtræning etc.

Tal-dansk-café er et tilbud om at tale dansk i uformelle rammer. Det er ønsket at skabe ”et rum”, hvor man kan øve sig i dansk og samtidigt have et socialt fællesskab.

Der er et ønske om, at mobiltelefoner er på lydløs samt at der kun tales dansk medmindre der skal oversættes et svært ord - og så skal det være tilladt at blive rettet på, så de kan lære at tale rigtigt.

Der er lagt op til temabaserede cafédage, disse kunne eksempelvis være: Sundhed – læge, Skole og uddannelse, Job, Mad, Familie, Sang, Rollespil, Livshistorie.

Sprog og samtale

Sproghjælpen Aarhus tilbyder 1-1 sproghjælp til alle nydanskere, som gerne vil blive bedre til at snakke dansk. Hos os får den enkelte mulighed for at øve hverdagssamtale på dansk, med en fast frivillig. Vi tilbyder forløb på minimum 3 måneder, hvor man typisk mødes på et bibliotek en times tid, en gang om ugen.

Tabadul

Tabadul er en gruppe, hvor arabisktalende flygtninge og arabisk-studerende, eller andre arabisk-lærende, har mulighed for at udveksle sprog samt etablere kontakter gennem kulturelle aktiviteter.

Online sproghjælp til voksne

Dansk Flygtningehjælp tilbyder sprogtræning for voksne, der er i gang med at lære det danske sprog. Vi tilbyder hjælpen til alle i hele landet gennem vores Facebook-side.

Bliv medlem af siden hvis: * Du skal til eksamen og gerne vil øve dansk * Er i gang med en danskuddannelse * Har svært ved det danske sprog * Har læse- eller staveproblemer * Ikke kan forstå grammatik * Ønsker at blive bedre til dansk

Café, åbent hus, sociale aktiviteter
Navn Beskrivelse Link
Café Malling

Vi er en gruppe frivillige, der arbejder for at de nye beboere med flygtningebaggrund, som er kommet til Malling, kommer til at føle sig velkomne her.

Bisidder, hverdagsrådgivning, medborgerhjælper
Navn Beskrivelse Link
Hverdagshjælp starter op på CLAVIS i slutningen af august

Her kan man få hjælp til at forstå breve fra kommunen, bestille rejsekort, oprette NEM-ID, udfylde ansøgningsskemaer, søge tilskud til fritidsaktiviteter m.m.

Cykelkursus
Navn Beskrivelse Link
Cykelkursus for kvinder.

Hvis ikke man selv har en cykel, har vi både cykler og cykelhjelme til rådighed i cykelkælderen.

Holdet er for alle kvinder (evt. mænd, hvis dette efterspørges), som godt kunne tænke sig at lære, eller blive bedre til at cykle. Man er velkommen til at tage børn med, så sørger en af vores frivillige for leg og pasning, mens der cykles.

Vi starter helt fra bunden med at blive tryg ved cyklen, og langsomt lærer den enkelte kursist at få balance, starte og stoppe. Efterhånden tager vi på cykelture i parken, og senere i trafikken. I forbindelse hermed, snakker vi også om trafikregler.

Desuden er der altid tid til en tepause, med snak, grin og hygge på tværs af kulturer og aldre.

Lektiehjælp for børn/unge
Navn Beskrivelse Link
Lektiestøtte til tosprogede børn og unge

Vi giver hjælp til tosprogede børn og unge, der har brug for støtte til lektier. De fleste af brugerne går i folkeskolen. Hjælpen bygger på gensidig respekt.

Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv. Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiehjælp

Vi giver hjælp til børn, unge og voksne, der har brug for støtte til lektier. De fleste af brugerne går i folkeskolen, HF eller gymnasiet - og ind imellem er der nogle, der er i gang med f.eks. SOSU- eller pædagoguddannelsen. De fleste af brugerne er tosprogede.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiehjælp

Tilbuddet er åbent for alle børn og unge i folkeskolen, der medbringer lektier, lærebøger og et ønske om lektiehjælp.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Lektiehjælp

I Lektiecaféen i Trige bliver der selvfølgelig lavet lektier og opgaver, ligesom vi quizzer i ord og tal. Herudover har vi fokus på det sociale element med faste legepauser, hvor de frivillige er med i legene.

Lektiecaféen er for alle børn fra Trige og omegn, og særligt 1.-6. årgang benytter sig af det. Lektiecaféen er et ekstra tilbud i forhold til den lokale skoles studietid, og derfor er lektiehjælp såvel som fællesskab og leg højt prioriteret.

Vi har Wi-Fi.

Vi hjælper børn og unge med lektier

Et tilbud om at få hjælp til at lave lektier – ikke et tilbud om at få lavet sine lektier af os. Målgruppen er 4. klasse til 3. G, men både yngre og ældre får hjælp, hvis vi kan.

I lektiecaféen hjælper vi gerne alle og håber, at der udover gruppen af to-sprogede også kommer etniske danskere, så vi lærer hinanden at kende.


Dansk Flygtningehjælp og AL2boligs boligsociale indsats i Åbyhøj driver i fællesskab lektiehjælp i Åbyhøj.

Lektiehjælp og samtaletræning

Lektiehjælpen Tusindfryd er en forening af frivillige i Gellerupplanen, Brabrand, der samarbejder med Dansk Flygtningehjælp. Vi tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Alle er velkomne i lektiehjælpen - både børn og voksne. Det er gratis, og du bestemmer selv, hvor ofte du vil benytte tilbuddet.

Online lektiehjælp til børn, unge og voksne med flygtningebaggrund

På vores Facebook side kan du få lektiehjælp hjemmefra. Vi tilbyder lektiehjælp til børn i folkeskolen, unge på gymnasiet og studerende på videregående uddannelser. Vi har over 50 dygtige frivillige, som står klar til at hjælpe dig med dine lektier/opgaver.

Bliv medlem af siden hvis: * Du er bagud i et fag * Skal øve dig til eksamen * Har læse- eller staveproblemer * Ikke kan forstå grammatik * Gerne vil have hjælp til lektier/opgaver

Andet
Navn Beskrivelse Link
Netværksfamilier/personer til flygtninge

En-til-en støtte.

Du kan hjælpe en flygtning eller en flygtningefamilie med praktisk hjælp til deres nye liv i Aarhus. Hjælpen kan være at mødes for at tale dansk og/eller hjælp til praktiske ting i hjemmet og en introduktion til byen. Hvor køber man fx ind og hvordan bruger man nemID?

Ajourført 2021-10-24